Mozes li da resis?

April 2, 2020 misa an 0

Ljudi umiru u svojim domovima, ali vlasti ne žele priznati šta je razlog smrti Zdravstveni i drugi zvaničnici koji su fokusirani na Liban, Irak i […]