Stopa fertiliteta u BiH koja omogućava reprodukciju jedna od najnižih u svijetu

 

Globalni podaci ukazuju na trend da porodice imaju manji broj članova, što odražava pravo parova na ličnu odluku o tome da li će imati djecu, kada i koliko. Nemogućnost ostvarivanja prava na planiranje porodice može dugoročno utjecati na stopu fertiliteta, čineći je višom ili nižom od onoga što većina ljudi želi, kako to pokazuje izvještaj “Stanje svjetske populacije za 2018. godinu”, kojeg je danas objavila UNFPA, agencija Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Globalni podaci ukazuju na trend da porodice imaju manji broj članova, što odražava pravo parova na ličnu odluku o tome da li će imati djecu, kada i koliko. Nemogućnost ostvarivanja prava na planiranje porodice može dugoročno utjecati na stopu fertiliteta, čineći je višom ili nižom od onoga što većina ljudi želi, kako to pokazuje izvještaj “Stanje svjetske populacije za 2018. godinu”, kojeg je danas objavila UNFPA, agencija Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje.

 

U nekim zemljama istočne Evrope prisutan je trend smanjenja broja stanovnika. Tako se deset država u svijetu s najvećim trendom smanjenja stanovništva nalazi u centralnoj i istočnoj Europi, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Stopa fertiliteta u BiH je (1,26 djece po ženi) ispod nivoa koja omogućava reprodukciju (2,1) i jedna je od najnižih u svijetu.

Dr. Doina Bologa predstavnica UNFPA za BiH među razlozima zbog kojih parovi nemaju željeni broj djece navodi nepovoljnu ekonomsku i socijalnu situaciju, nedostatak pouzdanih informacija o planiranju porodice, kao i nedostatak pristupa sredstvima moderne kontracepcije, koju većina parova ne može da priušti.

“Stoga mi u UNFPA zagovaramo uključivanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava u relevantne politike i strategije u BiH kao i zalažemo se za unapređenje pristupa pouzdanim informacijama i uslugama u ovoj oblasti”, zaključuje dr. Bologa.

Veličina porodice je usko povezana s reproduktivnim pravima, koja su povezana s mnogim drugim pravima, uključujući pravo na zdravlje, obrazovanje i zaposlenje.

Kada mogu ostvarivati ​​svoja prava, ljudi imaju i tendenciju da napreduju. U slučaju kada su ova prava potisnuta, ljudi ne ostvaruju svoj puni potencijal, što sprečava ekonomski i društveni napredak, kako to potvrđuje najnoviji izvještaj pod nazivom “Snaga izbora: reproduktivna prava i demografska tranzicija”.

“Izbor može promijeniti svijet”, ističe izvršna direktorica UNFPA dr. Natalia Kanem u predgovoru izvještaja.

“Izbor može unaprijediti dobrobit žena i djevojaka, transformirati porodice i ubrzati globalni razvoj. Na primjer, kada žena ima mogućnost i sredstva za sprečavanje ili odgađanje trudnoće, ima i veću kontrolu nad svojim zdravljem, može se zaposliti i sačuvati svoje radno mjesto i biti ekonomski neovisna”, navodi se.

Generalno govoreći, zemlje sa visokom i srednjom stopom fertiliteta u Evropi nemaju politike usmjerene na povećanje fertiliteta, nego imaju politike koje podržavaju rodna pitanja i pitanja porodice, što pruža podršku roditeljima da postignu ravnotežu između rada i privatnog života te im omogući da imaju željeni broj djece. Povećanje fertiliteta mora biti praćeno i drugim mjerama koje podržavaju okruženje u kojem su ljudi sigurni i mogu graditi budućnost za sebe i svoje porodice.

Mjere usmjerene na poboljšanje fertiliteta moraju biti bazirane na dokazima, sa fokusom na pojedince i parove i njihova prava. Da bi sloboda izbora postala stvarnost, u izvještaju se ističe da zemlje mogu odrediti univerzalni pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u oblasti reproduktivnog zdravlja kao prioritet. Ovo uključuje modernu kontracepciju; bolje obrazovanje, uključujući dobno prilagođenu edukaciju o seksualnosti; promjenu stavova muškaraca da podrže prava i težnje žena i djevojaka; uključujući mjere koje im omogućavaju ravnotežu između posla i porodice, poput pristupačne brige o djeci, koje im olakšavaju da imaju više djece, ako ih žele.

Ako ljudi, a posebno mladi ljudi, imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, imaju stabilan posao i dobivaju podršku za podizanje svoje djece, vjerovatnije je da će se odlučiti na potomstvo i manje vjerovatno da će napustiti zemlju.

Broj stanovnika jeste bitan. Ali više od broja su važni kapaciteti, vještine i talenti pojedinaca, njihovo zdravlje i njihova produktivnost.

“Smjer u kojem moramo ići je potpuno ostvarivanje reproduktivnih prava, za svakog pojedinca i svaki par, bez obzira gdje i kako žive ili koliko zarađuju”, ističe dr. Kanem. On je dodao da to uključuje uklanjanje svih prepreka, ekonomskih, društvenih ili institucionalnih, koje sprečavaju slobodan i informiran izbor.

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*