NIJE VALJDA DA NE ZNATE? 8 korisnih trikova koje svaki pametan čovjek mora znati

Neki svakodnevni trikovi toliko su korisni i praktični da se već vjekovima prenose sa kolena na koleno. Međutim, ponekad se desi da uz sve moderne tehnologije potpuno zaboravimo na njih, a itekako nam mogu biti od koristi u nekim nepredviđenim okolnostima. Stoga smo odlučili da vas podsjetimo na 8 korisnih i zabavnih trikova koje biste morali znati i kojima bi trebalo da naučite i svoju djecu.

1. Odredite broj dana u mjesecu

Stegite pesnicu i počnite da brojite zglavke. Svaka izbočina i svaka rupa predstavlja jedan mjesec. Svaki zglavak znači da mjesec ima 31 dan, a svako udubljenje da ima 30 ili manje.

2. Da li mjesec raste ili opada

najlakše je naučiti mjesečeve faze prema slovima D, O i C. Pun mjesec je O, prva četvrtina je D, a treća C.

3. Provjerite kvalitet baterije

Lao je proveriti da li je baterija puna ili prazna. Podignite baterije 1-2 cm iznad stola i pustite ih da padnu. Baterija koja odskoči i padne je prazna.

4. Množenje brojeva pomoću prstiju

Lako je naučiti množenje malih brojeva, ali sa brojevima 6, 7, 8 i 9 nije tako lako. Zato naučite ovaj jednostavni trik. Okrenite dlanove ka licu. Neka svaki broj označava jedan prst od 6 do 10, počevši od malog. Da biste, na primer, pomnožil 7 i 8, povežite prst #7 na levoj ruci sa prstom #8 na desnoj. Prsti koji su ispor, uključujući i one povezane su desetice (ovde ih imamo 5). Prste koji su iznad treba da pomnožimo međusobno kako bismo dobili jedinice (ovde 3 i 3). Stoga je naše rješenje 56. Na ovaj način možemo lako množiti sa 6, 7 i 8.

5. Množenje sa 9

Kako biste pomnožili neki broj sa 9, samo savijte prst koji vam označava taj broj. Brojevi prije njega su desetice, poslije njega jedinice. Na primjer, ako množimo sa 7 i savijemo taj prst, imamo 6 prstiju pre i 3 prsta poslije, dakle, odgovor je 63.

6. Dužina
Neki svakodnevni trikovi toliko su korisni i praktični da se već vjekovima prenose sa kolena na koleno. Međutim, ponekad se desi da uz sve moderne tehnologije potpuno zaboravimo na njih, a itekako nam mogu biti od koristi u nekim nepredviđenim okolnostima. Stoga smo odlučili da vas podsjetimo na 8 korisnih i zabavnih trikova koje biste morali znati i kojima bi trebalo da naučite i svoju djecu.

1. Odredite broj dana u mjesecu

Stegite pesnicu i počnite da brojite zglavke. Svaka izbočina i svaka rupa predstavlja jedan mjesec. Svaki zglavak znači da mjesec ima 31 dan, a svako udubljenje da ima 30 ili manje.

2. Da li mjesec raste ili opada

najlakše je naučiti mjesečeve faze prema slovima D, O i C. Pun mjesec je O, prva četvrtina je D, a treća C.

3. Provjerite kvalitet baterije

Lao je proveriti da li je baterija puna ili prazna. Podignite baterije 1-2 cm iznad stola i pustite ih da padnu. Baterija koja odskoči i padne je prazna.

4. Množenje brojeva pomoću prstiju
Neki svakodnevni trikovi toliko su korisni i praktični da se već vjekovima prenose sa kolena na koleno. Međutim, ponekad se desi da uz sve moderne tehnologije potpuno zaboravimo na njih, a itekako nam mogu biti od koristi u nekim nepredviđenim okolnostima. Stoga smo odlučili da vas podsjetimo na 8 korisnih i zabavnih trikova koje biste morali znati i kojima bi trebalo da naučite i svoju djecu.

1. Odredite broj dana u mjesecu

Stegite pesnicu i počnite da brojite zglavke. Svaka izbočina i svaka rupa predstavlja jedan mjesec. Svaki zglavak znači da mjesec ima 31 dan, a svako udubljenje da ima 30 ili manje.

2. Da li mjesec raste ili opada

najlakše je naučiti mjesečeve faze prema slovima D, O i C. Pun mjesec je O, prva četvrtina je D, a treća C.

3. Provjerite kvalitet baterije

Lao je proveriti da li je baterija puna ili prazna. Podignite baterije 1-2 cm iznad stola i pustite ih da padnu. Baterija koja odskoči i padne je prazna.

4. Množenje brojeva pomoću prstiju

NASTAVAK NA NAREDNOJ STRANI